Menu
Close

DỊCH VỤ CHO THUÊ CÂY

Subscription

"Của chung không ai tiếc" là chuyện mua cây cho văn phòng nhưng không ai chăm sóc để phải thay thế toàn bộ. Vì thế, để văn phòng luôn có cây xanh mát & tiết kiệm chi phí, quý khách nên chọn dịch vụ thuê cây.
"Của chung không ai tiếc" là chuyện mua cây về trang trí văn phòng nhưng không ai chăm sóc để rồi tốn rất nhiều công sức, tiền bạc thay cây mới. Vì thế, thẳng thắn mà nói, giữa việc mua cây và việc thuê cây, hàng tuần có người tới chăm sóc, cắt tỉa và đảm bảo cây luôn đẹp, quý khách nên chọn phương án 2.

DANH SÁCH THAM KHẢO

BẢNG GIÁ THUÊ CÂY

Joy Garden - Bảng giá thuê cây

Cập nhật:

Tên cây & ảnh minh hoạ Giá Thuê / Số lượng
< 30 cây > 30 cây
{{ tableSubscription.name }}
{{ new Intl.NumberFormat('vi-VN', { style: 'currency', currency: 'VND' }).format(tableSubscription.price_table_2)}} {{ new Intl.NumberFormat('vi-VN', { style: 'currency', currency: 'VND' }).format(tableSubscription.price_table_3)}}
Tên cây & ảnh minh hoạ Miêu tả Giá Thuê / Số lượng
< 30 cây > 30 cây
{{ tableSubscription.name }}
{{ tableSubscription.price_table_description }} {{ new Intl.NumberFormat('vi-VN', { style: 'currency', currency: 'VND' }).format(tableSubscription.price_table_2)}} {{ new Intl.NumberFormat('vi-VN', { style: 'currency', currency: 'VND' }).format(tableSubscription.price_table_3)}}

KHÁCH HÀNG CỦA JOY GARDEN

DANH SÁCH CỬA HÀNG

Xem thêm

THIẾT KẾ & THI CÔNG

Xem thêm